Kapcsolat, jogi nyilatkozatok

Helen Doron Nyelviskola Solymár

Tel.: 06-30-313-6822
solymar@helendoron.com
Helyszín: Solymár, PiacTér (Spar és DM udvarában, a fedett Üzletházban)
2083 Solymár, Terstyánszky u.100.

fb      https://www.facebook.com/solymarhelendoron?fref=ts

 

Nyelviskola vezető:
Endre Judit

Térkép:

Nagyobb térképre váltás

Adatvédelmi rendelkezések

A Nyelviskola/Nyelvstúdió a tanuló és a szülő (törvényes képviselő) személyes adatait részben a szerződés teljesítése (angol nyelvoktatás), részben jogszabályban foglalt kötelezettségének teljesítése (számlázás) érdekében kezeli. A Nyelviskola/Nyelvstúdió adatkezelési műveletei: a személyes adatok gyűjtése a jelentkezési lapok alapján, az abban foglalt adatok rögzítése, tanfolyamok szerinti tagolás, tárolás, lekérdezés, betekintés, csoportok kialakítása érdekében történő felhasználás, tanfolyamok és tudásszint szerinti összehangolás, vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés és megsemmisítés.

A Nyelviskola/Nyelvstúdió az adatok kezeléshez adatfeldolgozót vehet igénybe, aki részére az adatlapról rögzített adatokat továbbíthatja. Adatfeldolgozó a Helen Doron jogtulajdonos (Helen Doron Ltd. Teradion Industrial Park, DN Misgav, 20179, Israel), a magyarországi master franchisor (Gyerekangol Kft. 1117 Budapest, Prielle K. u 8/a.), akinek munkavállalói és megbízottjai férnek az adatokhoz. Az adatfeldolgozók a jelentkezési lapokon megadott személyes adatok IT nyilvántartási rendszerét (platformját) biztosítják, azonban az adatokat az egymásra épülő további tanfolyamok szervezésére, tananyagok elkészítéséhez és statisztikai elemzések készítéséhez használják. Az adatfeldolgozók adatvédelmi rendszere és biztonsága megfelel a természetes személyeknek a személyes adatok tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében (GDPR) foglalt követelményeknek.

A személyes adatok nyilvántartása a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítéséig, de legfeljebb az adatkezelési cél megvalósulásáig történik.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos érintetti jogokat a Nyelviskola/Nyelvstúdió honlapja részletezi. (www.solymar.helendoron.hu) Az adatok kezelésével, illetve azok feldolgozásával kapcsolatos jogok gyakorlása, illetve a panaszok megtétele a Nyelviskola/Nyelvstúdió vezetőjénél van lehetőség. (F. Endre Judit, Solymár, Terstyánszky Ödön u. 100, 2083, +26-30-313-6822) Jogsérelem esetén az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c; ugyfelszolgalat@naih.hu +36-1-391-1400), illetőleg az illetékes bírósághoz fordulhat.

A gyermek egészségi állapotával kapcsolatban a személyes adatok megadásának jogcíme a törvényes képviselő adatvédelmi tájékoztatásán alapuló önkéntes és bármikor indokolás nélkül visszavonható hozzájárulása. Erre akkor lehet szükség, ha a gyermek egészségi állapotának ismerete a gyermek tanítása során feltétlenül szükséges. Ilyen körülmények lehetnek különösen: allergia, SNI, diszlexia, egyéb tanulási nehézség, nem látható fogyatékosság pl. nagyothallás, látássérültség, epilepszia stb. Az ilyen adatokat a Nyelviskola/Nyelvstúdió az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén azonnal törli, illetve megsemmisíti. Amennyiben a személyes adatok különleges kategóriájába tartozó egészségi adatot a jelentkezési lapot tartalmaz, a lapon az ilyen részt le kell választani, vagy az egész lapot meg kell semmisíteni és szükség esetén új jelentkezési lapot kell kitölteni. A hozzájárulás visszavonása az addigi adatkezelés jogszerűségét nem érinti.