GYIK

 

Nem megterhelő a gyereknek az angolóra?

A Helen Doron Early English foglalkozásokon a gyerekek sok dal, mondóka és közös játék segítségével tanulnak meg angolul, amely egyáltalán nem megerőltető, hanem nagyon élvezetes a gyermek számára.

Ahogy dr. Vekerdy Tamás ismert gyermekpszichológus is leírta, Gyerekek, óvodák, iskolák című munkájában: „a szabadon játszó gyermek szervezetében az örömhormonok ún. endorfinok termelése magas, közben a gyermek töretlenül fejlődik.” Ha azonban kényszerrel, számonkéréssel próbálnánk angolra tanítani, az endorfintermelése, (ezzel együtt a tanulási folyamat) leáll.

Neurobiológusok a kilencvenes évek elején azt a kérdést tették fel, vajon min múlik az, hogy egy ember kihozza-e magából a veleszületett képességeit.  A kutatók azt a választ adták, hogy a magunkkal hozott képességek kibontakoztatása a kisgyermekkori szinoptikus kapcsolatok sűrűségén és gyorsaságán múlik. „A sűrű és gyors szinoptikus (idegsejtek közötti)  kapcsolatokhoz arra van szükség, hogy a gyerekkel életkorának megfelelően bánjunk, hogy a gyerek jól érezze magát és játsszon.”. Mi ezt adjuk nekik a Helen Doron foglalkozásokon.

 

Akadályozza-e a korai angolnyelv-tanulás a magyar nyelv elsajátítását?

Semmiképpen nem, mert egyrészt az agyban 2 nyelv külön helyen tárolódik, másrészt pedig a 2 nyelvű gyerekeknek összességében mindig több lesz a szókincse, mint egynyelvű társaiknak. Valószínűtlen, hogy magyar nyelvi környezetben ne tanulna meg a gyermek magyarul.

Sőt, ha szisztematikusan és következetesen tanítunk egy második nyelvet, akkor éppen az ellenkezője lehet igaz. A Helen Doron módszer nemcsak a gyerekek.  angol tudását segíti elő, de általánosan stimulálja, fejleszti a gyermekek agyát, tanulási készségét, bővítjük a szókincsét, gondolkodni tanítjuk. Általános tapasztalat, hogy nálunk tanuló gyerekek szebben és választékosabban beszélnek az anyanyelvükön is.

 

Össze fogja keverni gyermekem az angolt a magyarral?

Átmenetileg minden gyereknél előfordulhat, hogy 1-2 szót belekever a másik nyelvbe, de ha következetesen tanítjuk a másik nyelvet, akkor ez letisztul, és nem fogja keverni a nyelveket. Ennek azaz oka, hogy a kisgyermek nem „fordítgatja” a szavakat, nem „szótárfüzet szerűen” tanul, teljesen természetes számára, hogy két nyelven beszél, de ezt először még nem tudatosan csinálja. Neki angolul és magyarul is ugyanazt jelenti majd az adott szó. A nyelvet személyhez (tanár, anyuka vagy apuka), szituációhoz (Helen Doron iskola) kötik és idővel tökéletesen letisztul majd, melyik nyelvet mikor kell használni. A hangsúly a következetességen van, például azon, hogy ne beszéljünk hozzá egy mondatban angolul és magyarul, vagy legyen jól elkülöníthető mikor játszunk magyarul és mikor angolul.

Ilyen szempontból sokkal inkább hatékony egy tanoda, a HD táska vagy a tanár, aki azt jelenti a gyermeknek most angolul kell beszélnünk. Másrészt a Helen Doron módszert 25 éve jelenleg a világ 32 országában alkalmazzák sikeresen. A módszer lényege, hogy következetesen és rendszeresen találkoznak a gyerekek az angol nyelvvel és játékosan, de nagyon strukturáltan építi fel az új nyelvi rendszer a gyerekek agyában.  Olyan országokban, mint a magas minőségi elvárásairól ismert Németország, Svájc vagy Ausztria. Ha fenyegetne a nyelvek összekeverésének a veszélye, nem hinném, hogy ezekben az országokban 10-15 éve sikeresen működhetne a Helen Doron!

 

Nem lesz beszédhibás gyermekem, ha még azelőtt angolra járatnám, hogy magyarul helyesen beszélne?

25 év sok idő és soha sehol ilyen panasz nem volt. Minden a témában készült kutatás azt mutatja, hogy a gyerekek képesek elkülönítve megtanulni két nyelvet. Számtalan ilyen példa akad a világban, mikor egy család külföldre költözik és a pici gyermek párhuzamosan tanul meg két nyelvet. Legutóbb D. Tóth Kriszta írt minderről „Az élet Lolával” című könyvében. Az ő férje angolul beszél a gyermekhez, Kriszta pedig magyarul, és rendkívül jó tapasztalatai voltak, függetlenül a Helen Dorontól. – ez megint egy kétnyelvű család, nem ehhez hasonlítanám, szerintem logopédus véleménye kell, hogy meggyőző legyen. Persze elő fordulhat rossz példa is, hogy kétnyelvű családokban is keverik a szülők a nyelvet egy-egy beszélgetésben ez esetben a gyermek is nehezebben tud majd különbséget tenni. A következetesség nagyon fontos, ha az anyuka következetesen magyarul beszél, az apuka pedig angolul nem fogja a gyermek keverni a szavakat.

 

Óvodai logopédusunk véleménye szerint, hogyha a gyermek jól hall és különös érzékelési gondjai nincsenek, akkor nem probléma az idegen nyelv tanulása, sőt adott esetben egy raccsoló gyereknek az angolban a mindennapi kudarcaihoz képest jelentős sikerélménye lehet angolul!

 

Van-e értelme angolra járatni a piciket egyáltalán? Nem porhintés az egész?

Természetesen van értelme és erre sok bizonyítékot találunk. A gyermekkorban 6-8 éves korig megszerzett nyelvtudás értéke és hatékonysága tízszerese, százszorosa annak, amit később tanulunk! Ennek oka pedig az, hogy ebben a korban agyunk szivacsként szívja magába az új tudást, a kiejtést, a szavakat, bármely új nyelv(ek) hangjait, szabályait. Olyan ez, mint amikor „kétnyelvű” közegben nő fel valaki. Mi erre adunk esélyt.

 

Ha kicsiként kezd tanulni, nem fog-e hibásan megtanulni angolul – hisz a nyelvtant nem tudjuk elmagyarázni neki…?

Éppen ez a lényeg: nyelvet tanulni nem csak szódolgozattal, szabályok bemagolásával lehet. Az anyanyelvünket hogyan tanultuk meg? Nem szabályok olvasgatásával. Figyeltünk, összekötöttük a dolgokat, megjegyeztük a hangokat, amelyeket sokat hallottunk, magunktól elsajátítottuk a nyelv szabályait és alapját, amit aztán későbbi életünkben fejlesztünk és tökéletesítünk. Mi ugyanígy beszéd-centrikusan oktatunk, úgy, ahogyan az anyanyelvünket is megtanultuk.

 

Elég, ha addig járatom a gyereket HD-re, amíg a gyerek intézményében (óvoda, iskola) nem indul „rendes” angol nyelvtanfolyam, ami olcsóbb és nem kell külön elvinnem oda?

Hadd kérdezzek vissza: Elég-e az iskolai testnevelés óra vagy máshol is sportoljon a gyerek? A döntés és a felelősség a szülőé, a lehetőség a gyerekeké. De nézzük a tényeket: A ma diploma előtt álló fiatalok közel harmada nem kap időben diplomát, mert 8-10 év iskolai nyelvtanulás után sem képes megszerezni a nyelvvizsgát. Ez pedig azt mutatja, hogy valószínűleg nem elég hatékony az iskolai nyelvoktatás. Ehhez képest a Helen Doron módszerrel tanuló gyerekek java része 10-12 évesen leteszi a Cambridge nyelvvizsgát.

Lehet-e igazán hatékony a módszer, ha egyszer nem angol anyanyelvűek a tanárok?

A módszer hatékonyságát eddig összesen 1 millió kisdiák bizonyítja világszerte. Az órákat kizárólag szakképzett nemzetközi Helen Doron vizsgával és engedéllyel rendelkező tanárok tarthatják. Minden kisgyermek egy tananyag-szettet kap, amely könnyen érthető, sok rajzzal, képpel illusztrált könyvet és otthoni „hallgatás” céljából CD lemezeket tartalmaz. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a módszer rendkívül hatékony – nemcsak az angoltanítás, hanem a gyermekek általános készségfejlesztése terén is.

 

Elegendő-e a heti egyszeri, kétszeri találkozás a tanárral?

Igen, akkor, ha a szülők megtartják, amit kérünk és naponta egyszer-kétszer bekapcsolják az éppen aktuális hanganyagot a gyerekeknek. Persze ahogyan a szülőktől halljuk, a gyerekek jobban odafigyelnek erre, mint ők maguk. Szinte követelik, hogy hallgathassák a kedves mondókákat, dalocskákat, szövegeket.

 

A babás játék hogy vezethet el igazi angol nyelvtudásig?

Ugyanúgy, mint ahogyan elvezet az anyanyelvig. A játékos tanulás nem más, mint a természetes nyelvtanulási folyamat intenzív utánzása, amely serkenti a babák agyát és képzeletét. A színes játékok, a mozgással összekötött feladatok, a sok nevetés, a dicséret és az anya jelenléte folyamatos motivációt jelent a kicsinek. Azt érzi, hogy neki ez jó és közben észrevétlenül szívja magába a tudást. És persze a mamáknak is jó a közös foglalkozás: nemcsak azért, mert általában rendkívül jó közösségek alakulnak ki a szülök között, hanem azért is, mert közben ők is tanulnak egy kicsit: bővítik vagy megerősítik angoltudásukat.

 

Ez most tényleg angol-nyelvtanfolyam, vagy inkább egy jópofa foglalkozás, ahová szeret járni a gyermekem?

Ez bizony egy rendkívül hatékony angol tanfolyam és egyben fejlesztő foglalkozás is, ahová szeret járni a gyerek. Mi nemcsak angolul tanítunk, óráink az általános készségfejlesztésről és az önbizalom növelésről is szólnak. Például arról, hogy ismerjük el a társunk tudását, ne bántsuk, hanem bíztassuk, ha valami nem úgy megy, mint kellene. Vagy arról, hogy merjünk kiállni, beszélni emberek előtt! Ha egy szóban kéne összefoglalnom, talán azt mondanám, nálunk minden a sikerről, a gyerek sikerélményéről szól. Amit nyelvtanuláson keresztül adunk át, és amely egy életre elkíséri őket.

 

Megállja-e a helyét a magyar iskola és vizsgarendszerben a HD angolnyelvtanfolyamon elsajátított tudás?

Igen, megállja. Bár mindenképpen el kell mondanom: más dolog tanulni és tudni angolul. Sokszor nem a tudás, hanem a számonkérés módja határozza meg az iskolai jegyeket. Diákjaink az iskolai osztályaik legjobb angolosai közé tartoznak, magabiztosan kezelik a nyelvet és örömmel beszélik, ez segíti őket más nyelvek elsajátításában is, hiszen ahogy mondják „angolul már tudok, menni fog nekem ez a német is!”

De nézzük a tényeket: A ma diploma előtt álló fiatalok harminc-negyven százaléka nem kap időben diplomát, mert 8-10 év iskolai nyelvtanulás után sem képes megszerezni a nyelvvizsgát. Ez pedig azt mutatja, hogy valószínűleg nem elég hatékony az iskolai nyelvoktatás. Ehhez képest a Helen Doron módszerrel tanuló gyerekek java része 10-12 évesen megszerzi a Cambridge nyelvvizsgát. Ez a vizsga pedig nem más, mint az iskola rendszerű számonkérés alapja. – az iskolában szótáraznak magyarul és angolul, amit mi nem csinálunk HDDE-nél, és az Origo ITk nyelvvizsgán is 2 nyelven fordítani kell, amit mi megint nem csinálunk. A gyereknek vagy ösztönösen van érzéke a fordításhoz és pontosan le tudja fordítani a szöveget, ha erre megkérik, vagy nincs, de akkor is angol nyelven helyesen el tudja mondani, amit akar és magyarul is el tudja mondani amit akar.

 

Van-e tényleges különbség a HD nyelvtanfolyamok és más, gyermekangol-nyelvtanítási módszer között? – Ha vannak, melyek ezek?

Lényeges különbségek vannak. Olyan ez, mintha azt kérdeznénk, van-e különbség a vonat és a repülő között. Mind a kettő utazásra való, de ha gyorsan célba akarok jutni, inkább a repülőt választanám.

Miért? Mert ez a módszer a világ legnagyobb gyermek nyelviskola hálózatának a tapasztalataira épül. 25 év és 1 millió diáknyi tapasztalat rejlik a tananyag mögött, amelyet a mai napig folyamatosan fejlesztenek és a tanárok is rendszeresen képzéseken vesznek részt.

A HDEE fejlesztéssel is foglalkozik, senki más nem tanít ilyen kiskortól, nem lehet bepótolni, amit ilyen pici korban meg tud tanulni a gyermek, mert elmúlik az anyanyelv elsajátítására rendelkezésre álló idő

 

Hol fog tartani gyermekem egy év után?

  1. Ha kisbabámat elhozom a Helen Doron BBS angol képességfejlesztő tanfolyamára, akkor számára az angol nyelv egész életében ismerősen fog hangozni, az angol kiejtést remekül el fogja sajátítani, és mikor megtanul beszélni, azokat az angol szavakat is ki fogja mondani, melyeket még „kispólyás” korában tanult. Megérti, ha angolul szólnak hozzá, természetesnek veszi, és ez óriási előny lesz egész életében. Héthónapos lányommal egyszer repülővel látogattam meg férjemet Lisszabonban. Mindenki megcsodálta a gyermeket, aki szeretett a felnőttekkel bájologni. Egy francia hölgy ült mellettem, akinek azt mondtam: lányom magyarul és angolul „ért”. Nem hitt nekem és franciául beszélt hozzá, mire a gyermek zavarodottan elfordult tőle. Ha angolul szólt hozzá, rámosolygott, és odafigyelt. Gyermekem későn, két évesen kezdett beszélni, de azokat a szavakat is ismerte és kimondta, melyeket még hét-nyolc hónaposan hallott. Ma lányom nyolcéves, és szinte mindent megért, amit angolul mondanak neki, érti az angol nyelvű slágereket a rádióban – amit néha nekem is nehezemre esik követni.
  2. Ha bölcsődés, óvodás korú gyermekemet elhozom Helen Doron nyelvtanfolyamra, egy év elteltével mintegy 6-700 alapvető szót fog ismerni, megérteni és kimondani. Ami talán a legfontosabb: Meg mer szólalni angol nyelvű közegben, külföldön elboldogul a játszótéren, nem csak a gyerekekkel, hanem a felnőttekkel is hajlandó lesz szóba állni. Büszke lesz angoltudására, és bátran használni fogja. Meglátjuk majd, ő lesz az első, aki köszönni fog, aki kér egy fagyit, mert számára az angoltudás nem a számonkérésről, nyelvtanról és szómagolásról, hanem az örömről, játékról és a sikerről szól.

 Mi van akkor, ha a gyerek már elvégezte a tanfolyamot?

Ha egy gyermek a teljes Helen Doron angol nyelvtanfolyamot elvégzi, akkor egy mondatban: megtanul angolul.

Bővebben: meg fogja ismerni, és érteni fogja az angol nyelv logikáját, szabályait, rendes kiejtéssel folyamatosan és bátran fog beszélni angolul, szinte mindent megért, és beszélgetés közben körülbelül 7000 alapvető angol szót fog használni.

Nem csak beszélni, hanem helyesen és folyamatosan írni is tud majd,, de minden alapja meglesz arra is, hogy a neki megfelelő nyelvvizsgatípust könnyűszerrel letegye. (természetesen az adott nyelvvizsgának megfelelő, de rövid! – készülést követően)

A lényeg, hogy kortársaival összehasonlítva merészebben és természetesen fogja használni az angol nyelvet, így máris előnyösebb helyzetből indul. Mikor gyermekünk később az érettségire, felvételire vagy akár a diplomára készül, azt látjuk majd, hogy kortársainál sokkal több energiát tud a felkészülésre fordítani: hiszen az angol nyelvtudásra, és nyelvvizsgára, mely ma már elengedhetetlen minden sikeresebb szakma betöltéséhez, már nincsen „gondja”. Sok szakmához a szakirodalom is angolul áll rendelkezésre, megfelelő szintű angoltudás nélkül pedig ennek elolvasása nem lehetséges.

Lehet, hogy pont azért kapja meg majd gyermekünk a vágyott állást, pont azért kapja meg hamarabb a diplomát, vagy pont azért ő mehet majd külföldi kiküldetésre, mert mi még idejekorán „gondoskodtunk” angol tudásáról.

Nem túl drága a HD? Megéri a szülőnek? 

A tanfolyam díja heti 3000 Ft. Ezt nem lehetetlen kigazdálkodni, és a nagycsaládosok, testvérek számos kedvezményt is kapnak a tandíjból. De ha belegondolunk, néha mennyit költöttünk , hogy megtanuljunk már idősebb fejjel angolul, akkor összehasonlíthatatlanul kevesebbe kerül a Helen Doron!

A legtöbb igazán sikeres ember, ha megkérdik, kinek tartozik sikereiért a legnagyobb köszönettel, elsősorban a szüleit említi. Mi lett volna Egerszegi Krisztinából, Dzsudzsák Balázsból, ha szüleik nem fizetik ki az edzéseik díját, nem viszik el őket az edzésekre minden nap?

A Helen Doronnal is ez a helyzet, csak itt heti 1 alkalomról és napi hanganyag-hallgatásról van szó. A hanganyag kb. 15-20 perc hosszú, tehát nem nagy áldozatról van szó, főleg, hogy nagyon élvezik és szeretik a gyerekek, egy élmény nekik.

 

Miért nem lehet csak egy-egy foglalkozást kifizetni?

A Helen Doron nem egy játszóház, ahol ott hagyjuk egy órára a gyereket, majd érte megyünk. Mi rendszeresen és módszeresen tanítunk, profi tanárokkal, profi tananyaggal, ami pénzbe kerül. Egy csoportot létszámtól függően indítunk, erre a létszámra számítjuk ki a költségeket. Attól, hogy egy diák nem jelenik meg egy órán a tanárt, a jogdíjakat és a rezsit ki kell fizetni, és azt nem várhatjuk, hogy azok fizessenek többet, akik „rendesen”, rendszeresen járnak. Ilyen szempontból mi is üzleti vállalkozás vagyunk. Ha csak időnként „bedobjuk” a gyereket a HDEE  órára nem lesz olyan hatásos, akadályozzuk őt a fejlődésben.  Nem várhatjuk azt az eredményt, mint a többi gyereknél.

 

Mit kap a szülő? Kap-e egyáltalán valamit?

Mit kap a gyerek? Megéri ez neki hosszú távon?

A szülő elsősorban ad, és nem nekünk, hanem a gyerekének. Lehetőséget ad arra, hogy tökéletesen megtanuljon angolul, ne legyen gond a nyelvtudással a későbbiekben, sikeresebb, magabiztosabb legyen felnőttként, jó állása, biztosabb jövője legyen. De természetesen minden évben szervezünk közös programokat, karácsonyt, anyák napját, táborokat.

De a szülő kap is: folyamatos, rendszeres közös élményt gyermekével. Persze, lehet otthon is tanulni, tanítani a gyermeket, sőt, a gyermek tudásának nagy részét a szülőtől szerzi. De mégis más élmény elmenni együtt egy közösségbe, ahol más gyerekekkel, szülőkkel találkozunk, együtt tanulunk és örülünk egymás sikereinek. A gyerek nem csak angolul tanul, nem csak játszva fejlődik: lehetőséget kap, hogy még a bölcsődés, óvodás kor előtt megtanulja elfogadni más gyerekek létét és igényeit. Barátságok, kapcsolatok szövődnek így: a gyerek és a szülő is „kimozdul”. Páran félnek a betegségektől: de hiába óvjuk a széltől is gyermekünket, előbb-utóbb közösségbe kerül (óvoda, iskola, család, rokonok, barátok) és minél inkább elodázzuk, annál nagyobb lesz a sokk: gyermekünket nem csak lelkileg, még testileg is jobban megviseli a találkozás a kortárs csoporttal: azaz lehet, hogy betegesebb lesz. Viszont, ha már korán, szerencsés esetben még csecsemőkorban (amikor sokkal erősebb immunrendszere, mint 5-6 éves korában) eljárunk vele, természetes lesz számára, hogy más gyermekekkel együtt van: könnyen lehet, hogy erősebb immunrendszerrel, de biztosan acélosabb lélekkel és jókedvűen fog más közösségbe is járni. És itt nem csak a gyerek, a szülő is kap valamit: ha majd újra eljár dolgozni és gyermeke emiatt könnyebben beilleszkedik az óvodába, iskolába, nyugodtabb és stressz-mentesebb mindennapokat, életet kap „cserébe”.

 

Mi van akkor, ha megbetegszik gyermekem, és én már kifizettem a tanfolyamot?

Ha a gyermek beteg, akkor mindig lehetőség van pótolni a kieső órákat. Néma gyereknek azonban anyja sem érti a szavát: ezért mindig nyomatékosan kérjük a szülőket, hogy minél hamarabb értesítsenek: így mi is megfelelően tudunk készülni, és ha meggyógyult, fel tudunk ajánlani pótlási lehetőséget. Ha – ne adj Isten! – hosszabb betegségről (pl. lábtörés, stb.) van szó, akkor is lehetőség van halasztásra és pótlásra, akár hónapokkal később is.